top of page

Veelgestelde vragen

 • Waarom een leerdoelenlijst naast de kerndoelen?
  Stichting Kerndoelwijzer (SKW) is een onafhankelijke stichting, die streeft naar een uniform leerdoelenoverzicht op microniveau, gebaseerd op de kerndoelen, die breed gedragen worden in het primair onderwijs. Dit geeft meer inzicht in het beschikbare materiaal en de behaalde doelen op het niveau van het individuele kind.
 • Hoe kan ik meewerken om de lijst te optimaliseren?
  Stichting Kerndoelwijzer bestaat dankzij de actieve en vrijwillige inzet van de mensen uit de praktijk: de leerkrachten. Maar ook educatieve uitgevers en schoolbegeleidingsdiensten dragen kennis en expertise bij om de lijst compleet te maken en te optimaliseren.
 • Hoe kan ik bijdragen tot het succes van de leerdoelenlijst?
  In eerste instantie door mee te helpen als vrijwilliger om bestaande lesmaterialen te koppelen aan de codering van de leerdoelenlijst, maar zeker ook door in de praktijk aan de slag te gaan met de lijst en door uw ervaringen met ons te delen. Uiteraard zijn er ook financiële middelen nodig om SKW tot een succes te maken voor het primair onderwijs in Nederland. Bedrijven, educatieve uitgevers, schoolbesturen en begeleidingsdiensten kunnen actief participeren in SKW door een eenmalige of een structurele donatie. Vele kleintjes maken één grote! Dus u kunt ook een wat kleiner bedrag storten als bijdrage in de verbetering van het Nederlandse primair onderwijs.
 • Ik ben uitgever van educatieve materialen. Wat moet ik met de leerdoelenlijst?
  U moet niets, maar het heeft voor u veel voordelen om uw educatieve content te voorzien van de codering uit de leerdoelenlijst. Uw materiaal is dan sneller te vinden voor scholen. Uw materiaal zal dan ook eerder betekenisvol ingezet kunnen worden.
 • Hoe zet ik leerlijnen op basis van de leerdoelenlijst in?
  Op dit moment is er voor het primair onderwijs één platform wat de mogelijkheid biedt om de structuur van uw methode in een online portaal op te nemen en te koppelen aan leerdoelen: Onlineklas. Binnen Onlineklas kunt u ook zelf eenvoudig online oefeningen ontwikkelen die gekoppeld zijn aan de codering van de leerdoelenlijst. Deze oefeningen kunt u delen binnen uw school. Onlineklas heeft daarnaast het ‘LDO’ (Leerdoel Onderwijs) platform gemaakt, zodat scholen content tegen een vergoeding in kunnen kopen. Voor het rekenonderwijs heeft LDO alle doelen voorzien van content, zodat u methodeoverstijgend gepersonaliseerd onderwijs kunt geven. Onlineklas geeft daarmee een ‘best practice’ voor de uitgevers in de leermiddelen keten van het primair onderwijs. Wij hopen dat velen dit voorbeeld volgen.
 • Hoe onafhankelijk is SKW?
  Stichting Kerndoelwijzer is opgericht vanuit een missie en ambitie voor beter onderwijs in Nederland. Door het construeren van lessen eenvoudiger te maken, krijgen leerkrachten meer tijd om echt met de leerlingen bezig te zijn. Elke school is bezig met het ontwikkelen of aanpassen van lesmateriaal. De wildgroei hierin is enorm, daarom wordt het tijd voor een uniforme indeling. Deze ambitie was aanwezig bij diverse educatieve partijen. Een leerdoelenlijst commercieel technisch in de markt zetten werkt dan averechts. We hebben er dus bewust voor gekozen om de lijst onder te brengen in een volledig onafhankelijke stichting, de Stichting Kerndoelwijzer. Educatieve uitgevers die inhoudelijk of financieel bijdragen leveren aan de leerdoelenlijst krijgen de beschikking over deze lijst. Wel is het zo dat ze niet op eigen initiatief besluiten kunnen nemen over mogelijke aanpassingen. Aanpassingen in de lijst zullen altijd door het stichtingsbestuur worden vastgesteld.

Contact

Bedankt voor de inzending!

bottom of page