top of page

Over SKW

Stichting Kerndoelwijzer (SKW) is een onafhankelijke stichting, die streeft naar een uniform leerdoelenoverzicht op microniveau, gebaseerd op de kerndoelen, die breed gedragen worden door het primair onderwijs.


De stichting is opgericht in juni 2014. Het is onze missie om leerkrachten te helpen hun onderwijs nog beter af te stemmen op de individuele leerprocessen van hun leerlingen.

Leerlingen online

Het aanbod van educatieve content, zowel in methodevorm, als in de vorm van (online) software groeit met de dag. Leerlingen brengen daarnaast online steeds meer tijd door via vaste pc’s, laptops, maar zeker ook via tablets en mobiele telefoons.

Kerndoelen

Om de kwaliteit van het onderwijs meetbaar te maken heeft de overheid in 2006 de kerndoelen geïntroduceerd. Deze 58 kerndoelen zijn richtinggevend voor uw dagelijks onderwijs. Veelal lopen deze kerndoelen als een rode draad door uw methode.

Leerdoelenlijst 

Naast het uitdagen van leerlingen, is het ook noodzakelijk om bij uitval op een bepaald onderdeel een extra oefening en toetsing te bieden. 

SKW ondersteunt met de leerdoelenlijst het primair onderwijs in het vinden van de juiste lesmaterialen. Uiteindelijk kunnen leerkrachten niet alleen lesmaterialen vinden, maar ook hun eigen leerlijnen samenstellen. 

Los van de gebruikte methode, óf als aanvulling hierop.

Overzichtelijk

Het is onze ambitie om de meest gebruikte methoden op lesniveau te koppelen aan de codering van onze leerdoelenlijst. Het vertrekpunt voor de leerkracht is dan de eigen methode, maar deze kan aangevuld worden met methodeonafhankelijk materiaal voor extra oefeningen, uitdaging of remedial teaching.

 

De resultaten kunnen per leerling en per lesdoel worden  geregistreerd en gekoppeld worden aan de meest gebruikte leerlingvolgsystemen. Met de leerdoelenlijst heeft u, op elk moment, inzicht in de behaalde doelen van uw leerling.

bottom of page